top of page

Denne multimedia løsningen er mitt prosjekt for emnet Advanced interaction design project. Målet var å lage en lavterskel resurs med tips og triks for voksne med ADHD. 

Jeg her igjennom en intervjuer og iterativ protoyping utviklet en selhjelpsløsning brukeren kan bruke til å lære mer om seg selv og egne behov. 

Nettsiden på mobil

Stikkord

  • Individuelt

  • Selvhjelp

  • Multimedia

  • Prototyping

Bakgrunn for prosjektet

ADHD-guiden ble til fra et økende behov for informative og brukervennlige ressurser laget for nylig diagnostiserte voksne med ADHD.

I følge en statistikk fra "Diagnosis Trends: Increased Recognition or Overdiagnosis?”  75 % av voksne med ADHD ble udiagnostisert i barndommen. Dette kan resultere i livslange problemer som kan føre til usunne mestringsstrategier og dårlig selvbilde.

 

ADHD er en diagnose som har fått mye oppmerksomhet de siste årene på grunn av en økning i antall diagnostiserte. Mange av de som nylig har blitt diagnostisert er voksne kvinner.

 

I Australia (der jeg jobbet med denne oppgaven) får du ikke tilgang til noen resurser eller hjelp når du får en diagnose i voksen alder. Derfor er det opptil enhver person å finne riktig info selv.

De fleste av troverdige kilder med informasjon om ADHD finner du i lange vitenskapelige forsknings artikler som krever mye oppmerksomhet og fokus å komme seg igjennom.

Derfor ønsket jeg å lage en lavterskel resurs som samler tips og triks når du trenger de som mest for voksne. 

Innsikt

innattentive2_edited.png

Jeg intervjuet flere studenter ved QUT med ADHD for å få et overblikk over situasjonen for voksne med ADHD i Australia. Ca. halvparten av de jeg intervjuet ble diagnostisert etter fylte 18. 

Hovedpunktene jeg fant ut i intervjuene var at det ikke egentlig er noe støtteapparat eller tilbud om hjelp for de som får en ADHD diagnose. I sammenlenking med Norge hvor man i beste fall får en brosjyre og tilbud om kurs fikk ingen av de jeg intervjuets noe som helst annet en medisiner.

Intervjuobjektene ytret et ønske om en slags guide de kunne få av legen sin når de fikk diagnose. Det de ønsket var at denne guiden skulle inneholde litt generell info om hva diagnosen er og enkle tips. 

Derifra begynte jeg å prototype en brosjyre som skulle inneholde essensiell info og tips til målgruppen: nydiagnostiserte voksne.

Innsikt fra intervju og sekundærkilder

Innsikt fra intervju og sekundærkilder

Ideutvikling

Jeg brainstormet meg frem til flere ideer for så å snevre det inn til to hovedkonsepter:

1. Digital personalisert plattform med tilpassede tips til brukeren

2. Interaktiv fysisk brosjyre som vekker nysgjerrighet og sprer kunnskap.

skisser av de to hovedkonseptene

Faget handlet om å lage en multimedia interaksjon, derfor valgte jeg å kombinere de to konseptene til en felles ide. 

Det nye konseptet ble en mer generalisert nettbasert side med tips og en brosjyre med enklere interaksjoner.

Alle kapitlene for guiden

Både den digitale og fysiske guiden skulle inneholde ca det samme. For å finne ut hva det skulle inneholde brukte jeg notater fra intervjuene, vitenskapelige artikler og samlet tips fra mange forskjellige steder som YouTube og avisartikler. 

Resultatet ble disse kapitlene:

1. Balancing life
2. Executive dysfunction
3. Constant distractions
4. Overactive mind
5. Hyperfocus
6. Overwhelm
7. Memory
8. Low self-esteem
9. Bored
10. Meals

 

Hver kapittel introduserer hvorfor dette er en vanlig utfordirng for voksne med ADHD i tilegg til å ha minst ett tips som kan hjelpe med utfordringen.

Prototyping

Prototyping av fysisk brosjyre:

Under prototypingen av den fysiske brosjyren jobbet jeg med å finne muligheter for å fjøre brosjyre opplevelsen mer interessant. Jeg tok inspirasjon fra barnebøker med fold-out funksjoner og forsøkte å bruke disse konseptene til å lage en brosjyre som bidrar til nysjerrighet.

Prototyping av digital løsning:

I prototyping fasen av den digitale løsningen så jeg på hvordan jeg kunne implementere følelsen av fold-out funksjonene i den fysiske brosjyren over i det digitale. 

Jeg endte opp med det jeg kaller "tips kort" som er kort du snur for å få tipsene. Der det er flere tips kan du også bla sideveis for å se de andre kortene. 

Visuell profil

Det var viktig for meg å lage en visuell profil som besvarte behovene til målgruppen godt. Siden det er stor overlapp mellom diagnosene ADHD og Dysleksi valgte jeg å ta i bruk skrifttypen OpenDyslectic. For å balansere utrykket og for å gjøre utrykket mer modent valgte jeg å kombinere den med Space Grotesk siden dette også er en lett leselig og enkel skrifttype.

Skrifttype og regler

Når det kommer til fargevalg er grønn og blå anbefalt når man designer for nevrovariasjoner. det er også anbefalt å holde seg til et begrenset antall farger.  Derfor valgte jeg grønn og blå som hovedfarger med noen pastell versjoner og en sort og hvit til skrift.

Fargepalett

Resultat

Resultatet ble en nettside designet for mobile first og en tilhørende fysisk brosjyre.

 

Nettsiden er laget slik at hvis du har en utfordring som er vanskelig skal du lett kunne finne en commom experience som passer ditt problem ved hjelp av ikoner.

Slik kan brukeren enkelt finne frem til tips uten å måtte søke dirkete eller identifisere eksakt problem.

Her får brukeren info om hva dette er, hvorfor dette skjer og tips hentet fra andre med samme utfordringer. 

Videoen tar deg med igjennom prototypen.

Resultatet

Brosjyre forside
Tips kort

The ADHD guide tilbyr en brukervennlig ressurs, som setter søkelys på 10 vanlige utfordringer, spesialtilpassede tips og en sømløs forbindelse mellom en brosjyre og nettside for tilgjengelig assistanse, som tilrettelegger for enkeltpersoner til å leve mer selvstendige og sunnere liv.

The ADHD guide vil gi en mer morsom, tilgjengelig og raskere ressurs. Både den nettbaserte og fysiske brosjyren går igjennom 10 vanlige utfordringer, hva de er, hvorfor dette er en vanlig utfordring og aller viktigst tilbyr tips tilpasset personer med ADHD.

 

Jeg gjorde designet mer tilgjengelig og engasjerende ved å bruke visuelle hjelpemidler for å kommunisere de ulike utfordringene, ved å implementere interaktive elementer og ved å holde teksten enkel og informativ.

 

Brosjyren er laget med den hensikt å kunne bli videreutviklet og deretter bli distribuert til psykiatere, psykologer, ADHD-eksperter og pasientgrupper, de vil også bli informert om nettsiden slik at de kan henvise pasientene sine dit.

 

Når en person skanner QR-koden i brosjyren, vil den ta dem direkte til samme kapittel på nettstedet, jeg gjorde dette for å minimere mengden innsats som trengs. ADHD-guiden vil hjelpe folk til å leve mer selvstendige og sunne liv ettersom de enkelt kan ta i bruk guiden fysisk eller online når de trenger veiledning.

bottom of page